برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
دکوافرا را بشناسید
دربــاره مـا

گروه مهندسی، معماری و دکوراسیون داخلی دکوافرا

درباره ما بیشتر بدانید

 

مهندس حمیدرضا منصوریان

مدیرعامل | کارشناس عمران و کارشناس معماری

مهندس سارا یاری

سرپرست طراحی | کارشناس ارشد معماری

خانم مینا علی‌نژاد

مدیر حسابداری | کارشناس حسابداری

خانم زهره علی‌نژاد

مدیر فروش