این تخصص به طراحی فضای داخلی مربوط می‌شود مانند معماری کلی ساختمان شامل تمام بخش‌های سازه تاسیسات، مصالح، رنگ، ترکیب بندی و… اما در داخل فضا می‌باشد. پس معماری داخلی را طراحی اجزا و فضای ثابت داخلی و طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی و چگونگی چیدمان فضاها و اجزا تغییر تعریف کنیم.

یک معمار داخلی فضا را طوری که پاسخگو نیازها، رفتار،جنس، رنگ، نور، مبلمان باشد طراحی کرده که در این طراحی وظیفه ادغام جنس را هم بر عهده دارند. وظیفه یک معمار داخلی فراتر از چیدمان مبلمان داخلی رنگ خور است. معمار نیاز دارد تا با اطلاعاتی مثل سازه پیگیری‌های فضایی ارتفاع دیوارها و سقف‌ها تاسیسات داخلی تا می‌تواند با توجه به خلاقیت و تجربه طراحی و القاء حس محیطی را طراحی کند که ابتدا کارکرد و عملکرد محیط طراحی شده همگام با نیازهای کارفرما باشد دوماً عملکرد داخلی نیاز به تاسیسات و نور اکونومیک نیازهای اصلی و اساسی و … را دارا باشد و درنهایت بتوانیم حوزه و عملکرد یک فضا را دقیق تعریف کند.

معماران داخلی با طراحی درون کالبد معماری و با تعریف اتفاقات، داستان، حس و حال درون معماران آن را قابل سکنی برای مخاطب خود می‌کنند.

در گذشته روز معماری سنتی کشوری مانند ایران فضای داخلی بسیار ارزشمند بوده و همواره معماری به دنبال کشف فضا بوده و بر خلاف امروز معماری به معنای کامل از درون به بیرون طراحی شده و حاصل آن شاهکارهایی بزرگ در ایران است که حتی در جهان مثال زدنی نیست.

بـعـدی
مـعـمـاری ایــرانـــی
ثبت نظرات غيرفعال شده است.